Har du flere mindre lån og kredittkort, kan det lønne seg å se på refinansiering. Når du har flere små lån, betaler du renter til alle du skylder penger. Har du for eksempel fem forskjellige kredittkort, vil rentene bli opp mot fem ganger dyrere enn ved et lån.

Ved å refinansiere tar du opp nytt lån for å betale de gamle. Dette gjør det mulig å samle alle låneutgiftene på ett sted. Når du kun betaler renter og avdrag til én aktør, kan du nedbetale lånet fortere, ved å betale mindre renter.

Hvordan du kan sammenligne banker

Ønsker du å sammenligne banker, kan du gjøre dette på ulike måter. Du kan for eksempel benytte deg av en låneportal. Her finner du en komplett liste over tilbydere, og kan spare tid. Du kan også sammenligne alle aktuelle banker, basert på informasjonen du selv innhenter.

Når du skal sammenligne, må du på forhånd vite omtrent hvor mye du ønsker å låne. På denne måten får du det mest reelle tilbudet. Hvor mye du kan betale i måneden er også greit å vite. Da kan du tilpasse lånets nedbetalingstid etter dette.

Den effektive renten sier noe om den samlede kostnaden lånet vil ha. Hvilken rente du får tilbud om avhenger av flere faktorer. Hvor høy risiko banken vurderer ved å låne ut penger, er en av dem. Nedbetalingstid og ønsket lånesum, er to andre faktorer.

Reduser kostnadene

Har du mange små lån og flere kredittkort, betaler du ofte høye renter til flere aktører. Da går mye penger til å betale renter, og veldig lite til å betale ned gjelden. Spar på rentekostnader ved å samle alle lån på ett sted.

Effektiv rente på små lån og kredittkort kan ligge på alt mellom 15 % og 30 %. Ved å refinansiere kan du få en rente på under 10 %. På denne måten sparer du renteutgifter, og kan betale ned lånet fortere, ved å frigi midler til å betale avdrag.

Når du kutter både renteutgifter og nedbetalingstid, reduserer du de totale kostnadene. Når nedbetalingstiden går ned, korter du tiden du må betale renter. For eksempel kan du ved et refinansieringslån på 100 000 kroner, spare over 12 000 kroner ved å kutte nedbetalingstiden med kun 2 år.

  • Få lavere rente
  • Reduser nedbetalingstid
  • Bli raskere gjeldsfri

Ikke betal mer enn nødvendig

Hvor mye du betaler i renter, avhenger av hvor mange du betaler til. Ta for eksempel et kredittkort, hvor du betaler 200 kroner i renter hver måned. Har du fem av disse, betaler du 1 000 kroner hver måned bare i renter. Da kan du spare mye på refinansiering.

Når du nedbetaler lån, vil du betale høye renter til å begynne med. Etterhvert som du nedbetaler lånet, vil du betale mindre renter, og mer avdrag. Den månedlige summen vil forbli den samme gjennom hele avtalen. Dette med mindre du opplever kutt eller økning av renten.

Hvis du har flere lån, er samling av gjeld en god mulighet for å kutte kostnader. Når du har all gjeld samlet på ett sted, kan du betale mer i avdrag. Hvis du samtidig holder betalingen på samme nivå som i dag, kan du bli fortere gjeldsfri.

Fordeler og ulemper

Fordeler med sammenligning av banker

  • Du kan finne et bedre tilbud
  • Du sparer tid ved å utelukke uaktuelle aktører

Ulemper ved sammenligning av banker

  • Ikke garantert at du får tilbud om oppgitt rente
  • Kan være tidkrevende

Ulike måter å refinansiere på

Den usikrede gjelden, herunder forbrukslån og kredittkort, er gjeldsposten som øker raskest i Norge. Mange husstander sitter med en tung gjeldsbyrde som de sliter med å betjene. Å refinansiere usikker gjeld inn i boliglånet, kan være en løsning på å få kontroll på dette problemet. Les mer om dette her: https://www.refinansiere.net/refinansiering-av-forbrukslån/

Du kan samle lån og kreditter på flere ulike måter. Har du bolig, kan du refinansiere boliglånet. Da øker du lånet du har på boligen, for å legge sammen usikker gjeld med det. Det gir lavere rente, siden renten på boliglån er mye lavere enn renten på forbrukslån.

Har du ikke bolig, kan du refinansiere med forbrukslån. Dette har høyere rente, men du kan likevel spare penger. Har du kun ett forbrukslån å forholde deg til, har du også kun ett lån å betjene. Samt én rente å forholde deg til.

Sammenlign tilbud

Det er også en mulighet å sammenligne bankene, ved å søke lån flere steder. Ved å bruke hjelpemidler får du bare en indikasjon. Når du søker får du de reelle tallene. Selv om du på forhånd kan beregne de månedlige kostnadene, vet du ikke nøyaktig før du har et tilbud.

Hvis du ønsker å sammenligne lånetilbudene ved å sende en søknad, kan du gjøre dette på ulike måter. Du kan selv sende søknad til alle aktuelle bankene. Du kan også benytte deg av en anbudsside. Du skal få samme tilbud fra bankene, uansett hvilken metode du bruker.

Hvor lang tid det tar å søke, påvirkes av hvilken metode du foretrekker. Hvis du selv er ansvarlig for å sende søknader til alle aktuelle banker, vil det ta tid. Bruker du en tredjepart sender du kun inn én søknad. De vil igjen videresende denne til alle sine samarbeidspartnere.

Ulike hjelpemidler

Flere banker tilbyr nå hjelp til de private, for å få kontroll over en voksende forbruksgjeld. Bank2 er en av disse. For at flere skal kunne refinansiere gjeld, blir det satset på muligheten for individuelle planer. For å finne banken som tilbyr refinansiering, kan du bruke ulike hjelpemidler.

Bruk av låneportal

For å finne hvilke banker som tilbyr refinansiering, kan du prøve en låneportal som for eksempel Refinansiere. Her får du en oversikt over alle bankene som tilbyr lån, etter dine kriterier. For eksempel vil noen banker ha en nedre aldersgrense, eller et minimumskrav om inntekt. Slik ser du enkelt hvor du ikke kan få lån.

Lånekalkulator

Hvis du vil undersøke hvor mye du sparer på å refinansiere, kan du bruke en lånekalkulator. Det finnes ulike kalkulatorer på markedet. Noen beregner hvor mye refinansiering vil koste i måneden med en bestemt rente. Andre kan vise hvor mye du kan spare, basert på hva du betaler i dag.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan sammenligne banker?

Du kan bruke en låneportal, eller undersøke hva den enkelte tilbyr.

Hva skal jeg sammenligne?

Den totale kostnaden, som påvirkes av renter, gebyrer og nedbetalingstid.

Hvordan finner jeg den beste renten?

Sammenlign hvilken effektiv rente hver enkelt bank kan tilby ved refinansiering.

Hvordan kan jeg vite at jeg sparer penger?

Sammenlign hvor mye du betaler i dag, med hva refinansiering koster.

Hvor mye kan jeg spare?

Dette avhenger av hvor mye du kan betale hver måned.

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg få?

Noen banker tilbyr opp mot 15 år på nedbetaling ved refinansiering.